Referencie

Naša spoločnosť sa zaoberá hlavne servisom, rekonštrukciami a montážami nových výťahov. Rekonštrukcie a montáže zabezpečujeme aj pre iné výťahové firmy.

  Naši partneri a zákazníci v oblasti servisu

 • Bytokomplet s.r.o.
 • Bytokomplet – D s.r.o.
 • Váš správca s.r.o.
 • Stavebné bytové družstvo BA I
 • DOMO-REAL s.r.o.
 • Byty s.r.o.
 • Dona SK s.r.o.
 • Spoločenstvo vlastníkov LIŠIAK
 • Spoločenstvo vlastníkov Rovniankova 12
 • Bytový podnik Podunajské Byskupice
 • Body style s.r.o.
 • Spokojné bývanie s.r.o..
 • HOTEL KYJEV

  Naši zákazníci v oblasti montáži a rekonštrukcií výťahov

 • Zeva s.r.o.
 • Zema s.r.o.
 • Slovlift s.r.o.
 • Ares s.r.o.
 • Liftstav s.r.o.
 • Body style s.r.o.

  Vykonané práce v poslednom období.

 • Bytový dom Janka Alexiho 9 NV. Rekonštrukcia nákladného výťahu s nosnosťou 500kg s prerábkou na nosnosť 1000 Kg s frekvenčným riadením. Výmenou stroja, elektroinštalácie a kabíny.
 • Penzión Bachledka v Bachledovej doline. Montáž nového hydraulického výťahu s nosnosťou 630Kg
 • Bytový dom Ivana Bukovčana 5 . Výmena kompletnej elektroinštalácie a rozvádzača s frekvenčným riadením.
 • Rajecká 13 OV. Výmena elektroinštalácie a rozvádzača s frekvenčným riadením a prípravou na duplexné zapojenie.
 • Toryská 1-3-5 Kompletná výmena výťahov ( rekonštrukcia ) okrem výmeny šachtových dverí. Prerobenie s nosnosti a rýchlosti 250 kg 0,7m/s na nosnosť 400kg a 1 m/s
 • HOTEL KYJEV Kompletná výmena riadenia Vard Leonard za duplexné riadenie s frekvenčnou reguláciou a výmenou strojov pri zachovaní rýchlosti 1,7m/s (zdvih 64m- nosnosť 800kg )